seyfe gölü kuş cenneti

NEDEN ÖNEMLİ?

 1. 187 Çeşit Kuş Türü
  (Flamingo, Toy, Turna, Angıt, Pelikan vs.)
 2. Tarihi İpek Yolu
  (En büyüğü Seyfe Gölü’nde Sıralanmış Höyükler)
 3. Endemik Bitkiler
 4. Dünya’da Nesli Tükenmekte Olan 27 Çeşit Kuş Türü (Toy vs.)

KORUMA SINIFLARI

 1. I. Derece Doğal Sit Alanı
  (17.08.1989)
 2. Tabiatı Koruma Alanı
  (26.08.1990)
 3. Ramsar Sözleşmesi
  (17.05.1994). 

NELER YAPILABİLİR?

  1. Gezi Amaçlı Turlar
   (Foto safari, Doğa Yürüyüşü, Piknik)
  2. İnceleme Amaçlı Turlar
   (Kuş gözlemi, Biyolojik Araştırma)
  3. Toplantı ve Brifingler