seyfe gölü tanıtım

seyfe gölü

İç Anadolu Bölgesinde Kırşehir İlinin kuzeydoğusundaki tektonik kökenli çukurlukta yer almaktadır. İdari olarak Kırşehir İlinin Mucur İlçesi sınırları içerisindedir.

Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almaktadır. Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Bu nedenle suları tuzludur.

Ankara’ya 220 km, Kırşehir İline ise 30 km. mesafededir.152.200 hektarlık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alan göl; Oligosen sonrasında değişik doğrultularda gelişmiş bulunan faylanmalar sonucunda meydana gelmiştir.Havzanın taban kotunda (1100 m.) yer alan göl, aynı zamanda havzanın doğal drenaj alanıdır. Batıdan Kervansaray (1167 m.) ile Gölyaka tepeleri, kuzeyden Kızıldağ (1355 m.), doğudan ise yükseklikleri 1135 m’ye kadar ulaşan küçük tepeler ile sınırlanmıştır.

Göl, batı ve kuzeybatısındaki pınarlar ve dip kaynakları ile drenaj alanı yüzeysel akışı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı ise buharlaşma ile gerçekleşmektedir. Yörenin çok az yağış alması, gölü besleyen derelerin yazın büyük ölçüde kuruması ve yüksek buharlaşmanın da etkisiyle yaz mevsiminde su seviyesi 60-70 cm. ye kadar düşer ve büyük bir kesimi tuzlu bataklığa dönüşür. Göl alanı, su düzeyine bağlı olarak 1500 hektar ile 7000 hektar arasında değişir.Ortalama alanı 3400 hektardır. Maksimum su derinliği 165.cm dir. Göl kıyılarının büyük bir bölümü çamurlu ve düzdür. Göl ü besleyen en önemli tatlı su kaynağı olan Seyfe pınarlarının göle ulaştığı yerde küçük bir delta oluşmuştur. Seyfe pınarlarının suları küçük bir rezervuarda tutulmakta ve yazın sulamada kullanılmaktadır. Rezervuar çevresinde ve batı kıyılarında kavaklık ve söğütlük alanlar bulunmaktadır. Gölün kuzeyinde göl kıyısına kadar uzanan geniş step alanları mevcuttur. Diğer kıyılar genellikle tarlalarla çevrilmiştir.

Geçici göl alanının doğu ve güneydoğusunda gölde üreyen ve kışlayan kuşlar için son derece önemli olan hafif tuzlu ve tatlı su balıkları bulunmaktadır.

İşlev ve Değerleri

Seyfe Gölü,dip faunası ve organizma çeşitliliği bakımından fakir olmasına karşın,yoğunluk olarak oldukça zengindir.Ancak bazı yıllar 100.000 i aşkın kuşun yörede toplanması bu zenginliğin en önemli simgesidir.Göl sonbaharda yüzbinlerce ördeğin konaklama alanıdır. Göl çevresi ise sonbaharda leyleklerin önemli toplanma alanlarından biridir.

Flora ve Vejetasyon

Seyfe gölü havzasında, orta Anadolu step iklimi hakimdir. Gölü çevreleyen alanlar ağaç ve çalı örtüsünden yoksundur. Gölün kuzey kesimlerinde yarı çalı formunda olan Lycium depressum türüne ait topluluklar görülmektedir. Seyfe köyü civarında ise meyve bahçeleri, kavaklık ve söğütlük alanlar bulunmaktadır. Göl suyu tuzlu olduğu için su içi bitkilerine rastlanmaz. Tuzlu suyun etkili olduğu yerlerde ve tuzlu bataklıklarda halocnemum strobilaceum salicornia prostrata salsola inermis, panderia pilosa, petrosimonia brachiata, krascheninnikovia ceratoides, camphorosma mospeliaca,gyhsopehila pervoliata, frankenia hirsuta,limonium iconicum,limonium globuliferim gibi bitkiler hakimdir. Ayrıca, kaynakların göle karıştığı yerlerde ve kanallar da phragmites austiralis,sparganium erectum, thypa angustifolia, potamogeto pectinatus, iris pseudocorus gibi tatlı su bitkilerine rastlanır.

Fauna ve Ornitolojik Önemi

Göldeki en önemli canlı grubunu su kuşları oluşturmaktadır. Göl suları tuzlu ve sodyumlu olduğundan balık türlerine rastlanmaz. Sadece tatlı suların göle karıştığı yerlerde ve göl içerisindeki yayılım alanlarında aphanius chantıra ve spirlinus sp. (dişli sazancık) gibi 5-6 cam. Boyunda iki küçük balık türü yaşamaktadır. Bu balıkların ticari bir değeri olmamakla beraber, pelikan ve balıkçıl gibi su kuşlarının besinleri olarak ekolojik değerleri büyüktür. Göl tabanı kuşların beslenmesi bakımından son derece değerli olan, chironomidae larvaları ile planonbis sp. Ylmnaea sp. Ve physa sp. Gibi kabukluklar bakımında çok zengindir.Burada kuşların yoğun olması kuşların chironomidae larvaları ile beslendiklerinin bir göstergesidir. Yapılan gözlemler neticesinde, göl ve çevresinde 187 kuş türü tespit edilmiştir. Göl deki kuş varlığı, göç dönemlerinde ve kışın büyük sayılara ulaşmaktadır. Sakarca kazığı , suna, angıt, çamurcum ve sakarmeke kalabalık gruplar oluşturur. Seyfe gölü aynı zamanda su kuşları içinde ülkemizde öenmli kuluçka alanlarından biridir. Gölün doğusundaki adalarda, flamingo, ak pelikan,kaşıkçı, küçük akbalıkçıl, Macar ördeği,uzun bacak, kılıç gaga, mahmuzlu kız kuşu, Akdeniz martısı, karabaş martı, gülen sumru kuluçkaya yatan önemli kuş türleridir. Seyfe gölü, tuz gölünden sonra flamingonun ülkemizdeki en önemli üreme alanı gölün doğusundaki adalarda yaklaşık 2000 çift flamingo kuluçkaya yatmaktadır. Göl, sonbaharlarda yüzbinlerce ördeğin konaklama alanıdır. Göl çevresi ise son baharda leyleklerin önemli toplanma alanlarından biridir. Göl çevresindeki stepler, nesli dünya çapında tehlikeli olan kuş türlerinden biri olan toyun beslenme ve üreme alanıdır.

Tarihi ve Kültürel Değerler

Arkeolojik kazılarda ele geçen buluntularda yanında yöreye ilk yerleşimleri tunç çağında (i.ö.3500-2000 yılları )olduğunu göstermiştir. Göl çevresinde bu döneme ait 20 höyük ve Tümülüs vardır. Yapılan araştırmalar , tarih boyunca göl kıyısına yerleşen halkın tarımla uğraştığını ortaya çıkarmıştır. Halkın bir yandan tarımla uğraşırken diğer yandan da göçmen kuşları avlayarak beslendikleri tahmin edilmektedir. Höyüklerden çıkarılan tarihi eserler Kırşehir müzesinde korunmaktadır.

İnsan Aktiviteleri

Tarım: Göl çevresindeki halkın temel uğraşısını tarla tarımı ve hayvancılık oluşturmaktadır. Halkın % 90 ı geçimini bu yolla sağlamaktadır. Havzanın %91,7 sinde kuru tarım, %8,3 ünde ise sulu tarım yapılmaktadır. Tarıma yapılan başlıca ürünler buğday,şeker pancarı, arpa,mercimek,nohut, fasulye, yulaf ve ayçiçeğidir. Azda olsa meyve ve bağ tarımı da yapılmaktadır. Havza da mera alanlarının geniş yer tutması, mera hayvancılığını ön plana çıkarmıştır.

Avcılık: Alanın 1990 yılında tabiatı koruma alanı olarak ilan edilmesini takiben avcılık tamamen yasaklanmıştır.

Turizm: Yöredeki höyük ve tümüslerin taşıdığı tarihi ve kültürel zenginlik, gölün sahip olduğu kuş varlığı, göl ve çevresinin oluşturduğu manzaranın güzelliği, göl ve çevresinin doğa turizmi yönünden önemli bir potansiyele sahip kılmıştır.

Koruma ve Yönetim

Göl çevresindeki 10700 hektarlık saha 26.8.1990 tarihinde tabiatı koruma alanı ilan edilmiştir. Göl aynı zamanda 1,derece doğa sit alanıdır. Sürekli ve geçici göl alanının da kapsayan 10700 hektarlık alan 1994 yılında Ramsar sözleşmesi listesine dahil edilerek alanın doğal yapısının ve ekolojik karakterinin korunması uluslar arası düzeyde de taahhüt edilmiştir. Seyfe gölü yönetim planının yürürlüğe girmesi ile denetleme, koruma ve iyileştirme etken hale gelecektir.